Widgets

Nota EDU 3107 | Peranan Guru Biasa Sebagai Guru Pembimbing

serba sedikit ilmu untuk dikongsikan bersama .. moga bermanfaat ...

1) Menolong murid membuat penyesuaian dalam peribadi, sosial, emosi, akademik, perkembangan mental dan akhlak.


2) Menolong murid dalam pelajaran mereka

  • Memperkenalkan sistem pendidikan
  • Matlamat pelajaran
  • Cara belajar
  • Situasi persekitaran
  • Peraturan sekolah
  • Kepentingan mata-mata pelajaran


3) Menyediakan perancangan persekolahan sesuai dengan kebolehan , minat dan perkembangan masing-masing.


4) Memberi kesedaran kepada murid di peringkat awal lagi tentang kepentingan pelajaran.


5) Menolong murid dalam proses menyelesaikan maslah pembelajaran.


6) Menolong murid dalam membuat keputusan yang rasional.


7) Menolong murid membuat tabiat kerja yang baik menghargai kerja dan membina sifat-sifat personality yang sempurna.


8) Bekerjasama dengan ibu bapa dalam mengawasi perkembangan pelajar.


9) Mengisi KOD 001(rekod persekolahan) dan Kod 002 (rekod peribadi)


10) Bekerjasama dengan guru bimbingan dan kaunseling dalam mengendalikan program.


11) Merujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah.

12) Merujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling tentang murid yang memerlukan pertolongan profesional.
Komen Facebook
0 Berikan komen anda
abam ming. Powered by Blogger.