Widgets

15 kata majmuk mantap dalam Bahasa Melayu | DIEJA RAPAT |

Hanya 15 kata majmuk sahaja yang dieja rapat manakala kata majmuk selain daripada di atas dieja secara terpisah..


1.Antarabangsa
2.Setiausaha
3.Matahari
4.Beritahu
5.Sukarela
6.Olahraga 
7.Bumiputera
8.Suruhanjaya
9.Pesuruhjaya
10.Jawatankuasa
11.Tandatangan
12.Warganegara
13.Kakitangan
14.Tanggungjawab
15.Kerjasama


RUJUKAN: 


1. Abdul Hamid Mahmood, Hashim Haji Musa, Farid M. Onn dan Nik Safiah Karim 2008. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. (m/s73 & 74)


2. Asmah Haji Omar 2008. Nahu Kemas Kini. Kuala Lumpur: PTS Sdn. Bhd. (m/s 34 & 35)
Komen Facebook
0 Berikan komen anda
abam ming. Powered by Blogger.