Widgets

Nota EDU 3107 | Kaedah Pengumpulan Maklumat Murid | Teknik Bukan Ujian

Pengujian

1) Teknik mendapatkan maklumat.
2) Maklumat yang diperoleh dalam bentuk tersusun
Tujuan Pengujian

1) Pemilihan
2) Klasifikasi keputusan
3) Penilaian rawatan

Tujuan pengujian di sekolah

1) Guru : Alat untuk penambah baikan p & P
2) Murid : sebagai pertolongan untuk memahami diri sendiri dan perancangan pelajaran dan kerjaya.
3) Guru B & K : perkembangan pemulihan individu dan kelompok.
4) Pengurus Sekolah : Asas untuk perangan dan pengurusan

Ujian Kecerdasan
Ujian Personaliti

Ujian personaliti

1   Ujian ini sebagai satu cara yang standard untuk mengukur contoh-contoh tingkah laku.

Mengikut prinsip-prinsip berikut :

1) Pilih ujian yang sesuai
2) Buktikan kesahan untuk dipraktikkan
3) Pilih ujian akan memuaskan kehendak

Pemilihan ujian yang rasional

1. Ujian umum perkembangan pendidikan- (upsr , ujian akhir tahun)
2. Ujian kecenderungan bakat
3. Ujian Minat
4. Ujian kecerdasan akal
5. Ujian personality – mengkaji aspek bukan mental seperti motivasi emosi atau sikap.

Teknik bukan ujian

1. Kajian dokumen
( dokumen utama: auto biografi, aneklot, senarai semak)
( dokumen sekunder: biografi, laporan )

2. Soal selidik

3. Laporan Pemerhatian

4. Senarai semak- iventori selidik tabiat yang mengandungi maklumat penting.

5. Kad himpunanan 001 dan 002 bertujuan mengetahui kemajuan akademik dan kokurikulum. Untuk mengembangkan lagi potensi mereka.
Komen Facebook
0 Berikan komen anda
abam ming. Powered by Blogger.