Widgets

Nota EDU 3107 | Perkhidmatan Bimbingan | Kaunseling Individu & Kelompok | Jenis Kelompok

semoga bermanfaat untuk anda ... terima kasih ...PERKHIDMATAN BIMBINGAN
Perkhidmatan Inventori individu dan rekod

Perkhidmatan Memberi maklumat

Perkhidmatan Bimbingan kelompok

Perkhidmatan Kaunseling
Individu dan kelompok
Perkhidmatan Penempatan
Lepas UPSR ke mana nak ditempatkan
Perkhidmatan Mencegah penyalahgunaan dadah

Perkhidmatan Perundingan dan rujukan

Perkhidmatan Penyelarasan sumber

Perkhidmatan Perbincangan dengan ibu bapa
Mengenal ibu bapanya
Perkhidmatan PenilaianKAUNSELING
INDIVIDU
KELOMPOK
Suatu hubungan bersemuka antara Kaunselor & Klien
Kaunselor & Ramai
Perhubungan berlaku secara TERAPUTIK-(perhubungan yangsangat mesra dan intim serta sangat memahami)
Suatu perhubungan BERSEMUKA diantara BEBERAPA orang ahli dan Klien.
Mempunyai ciri KOMUNIKASI yang efektif & saling menghormati.
Perhubungan berlaku secara TERAPUTIK
Menerima klien tanpa SYARAT
Mempunyai ciri KOMUNIKASI yang efektif & saling menghormati ada KEJELEKITAN (mesra antara ahli kelompok seolah2 adik beradik)
TULEN dalam usaha membantu klien MEMAHAMI DIRI & PERSEKITARANNYA
Penerimaan ahli kelompok harus terbuka, tulen dalam usaha membantu klien MEMAHAMI DIRI & PERSEKITARAN.
DATA LOST
Semua ahli bersama-sama dalam proses penyelesaian masalah klien dengan lebih sensitif dan rasa kejelekitan.

JENIS KELOMPOK

1
Kaunseling

2
Bimbingan

3
Terapi

Orang Pasif/ Orang yang susah nak bercakap kene minta dia lukis dahulu, pastu minta dia ceritakan.
4
T (latihan)
Drama, Menyanyi
5
Pertemuan Bantu Diri
Tugasan- kanak-kanak tahun 1 yang belum pandai mengurus diri.
6
Tugasan

7
Pengalaman / Perkembangan
Komen Facebook
0 Berikan komen anda
abam ming. Powered by Blogger.